Basislijst

De 'Basislijst competenties' biedt een overzicht van tientallen competenties die vaak verworven worden via vormingen of vrijwilligerswerk in sociaal-culturele jeugd- of volwassenenwerkorganisaties. De competenties worden geclusterd in een aantal categorieën en worden steeds weergegeven met een beknopte omschrijving.

ICT(6)
Vorming(4)