Competentiedocumenten uitreiken

Wat kan je als organisatie doen met Oscar?

Met Oscar kan je op een eenvoudige manier competentiedocumenten uitreiken aan cursisten of vrijwilligers die in je organisatie een vorming volgen of vrijwillig een engagement opnemen. Op zo’n competentiedocument staan de competenties vermeld waaraan gewerkt werd in de vorming of tijdens het engagement.

Competentiedocumenten kan je printen en meegeven aan je deelnemers of vrijwilligers. Sowieso worden alle competentiedocumenten digitaal bewaard. De vrijwilliger of de cursist die een competentiedocument krijgt, kan via deze website dit document raadplegen in zijn of haar persoonlijk ruimte.

Welke organisaties kunnen met Oscar aan de slag?

Oscar is ontwikkeld voor organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn door het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid en door het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. Ook erfgoedorganisaties, leerlingenraden, jeugddiensten en amateurkunstenorganisaties kunnen met Oscar aan de slag.

Wil je aan slag gaan met Oscar? Neem dan contact op met een van onderstaande organisaties, afhankelijk van de sector waartoe je behoort. Weet je niet welke organisatie je moet contacteren? Laat dan iets weten aan onze Oscar-medewerkers via info@oscaronline.be of via 02 215 27 08. Zij helpen je verder.

Contactpersonen per sector

Sociaal-cultureel volwassenenwerk
Socius, Ronny Leenknegt, E: ronny.leenknegt@socius.be, T: 02 215 27 08

Erfgoed
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, Jacqueline Van Leeuwen, E: jacqueline.vanleeuwen@faronet.be, T: 02 213 10 60

Amateurkunsten
Forum voor Amateurkunsten vzw, E: info@amateurkunsten.be, T: 09 235 40 00

Jeugdwerk
De Ambrassade, Timmy Boutsen, E: timmy.boutsen@ambrassade.be, T: 02 551 13 56

Leerlingenraden
Vllaamse Scholierenkoepel, E: info@scholierenkoepel.be, T: 02 894 74 70

Jeugddiensten
Vereniging Vlaamse Jeugddiensten vzw, E: info@vvj.be, T: 03 821 06 06

Welke organisaties werken met Oscar?

Hier vind je de volledige lijst van de organisaties die werken met Oscar.